15 millioner fra Forskningsrådet til prosjekt om depresjon i allmennpraksis

Fastlegen spiller en nøkkelrolle for pasienter med depresjon. Rettferdige og relevante helsetjenester til denne gruppen må bygge på kunnskap om tjenestetilbudet og på erfaringer fra pasienter og fagfolk

Content only available in Norwegian
Nov. 19, 2018, 3:55 p.m.

cp: 2019-12-04 11:16:33