Young people who have had behavioral problems use more alcohol and drugs

Barn som har atferdsvansker i barndommen har høyere risiko for problemer med alkohol og narkotika i ungdomstiden. Det er viktig å være oppmerksom på dette i arbeid med rusforebyggende tiltak.


By Veronica Helle

Content only available in Norwegian
Feb. 17, 2019, 1:29 p.m.

People involved