About this person

Masteroppgave:

"Vekstpotensialet av anaerobe bakterier som funksjon av vannkvalitet og biocid behandling"

Mikrobiologisk analyse av offshore injeksjonsvann.

 

Publications

Articles

See all publications in CRIStin
cp: 2019-11-12 21:17:38