About this person

Education:
Dr. Psychol, Specialist in Clinical Psychology

Areas of expertise:
- clinical psychology
- treatment research, cognitive behavioral therapy
- anxiety disorders in children
- children of alcohol-abusing parents

Publications

Articles

All articles

Books

Book chapters

  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Wergeland, Gro Janne; Bjåstad, Jon Fauskanger; Thastum, Mikael Cool kids/Chilled - for å mestre den vanskelige angsten. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. pages 20-42
  • Wergeland, Gro Janne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjåstad, Jon Fauskanger; Fjermestad, Krister; Rogde, Anja Høye Freinds-programmet - for forebygging og behandling av angst hos barn og ungdom. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205500891.. pages 43-66
  • Bjåstad, Jon Fauskanger; Wergeland, Gro Janne; Fjermestad, Krister; Kodal, Arne; Haugland, Bente Storm Mowatt; Bjelland, Ingvar; Heiervang, Einar; Øst, Lars Gøran; Hudson, Jennie L. Long-term outcome and predictors of outcome in CBT for youth anxiety. I: Innovations and future directions in the behavioural and cognitive therapies. Australian Academic Press 2016 ISBN 9781922117700.. pages 13-17
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Nordanger, Dag Øystein Utviklingstraumer som forståelsesramme for tiltak for barn av rusmisbrukere. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.. pages 159-170
  • Haugland, Bente Storm Mowatt; Trondsen, Marianne Vibeke; Gjesdahl, Siri; Bugge, Kari Elisabeth På vei mot bedre støtte til barn som pårørende. I: Familier i motbakke. Fagbokforlaget 2015 ISBN 978-82-450-1651-2.. pages 13-25

Reports

See all publications in CRIStin

Ongoing projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:15:58