About this person

Even Bakke Korsvik er mastergradsstudent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og er knyttet til prosjektet  "Nærpolitireformen- gjennomføring, endringsutfordringer og konsekvenser"

cp: 2019-12-04 11:15:47