About this person

Research/competence:

Salmonid ecology and management. Habitat mapping, river restoration, monitoring and management of fish stocks. Environmental design of regulated rivers.

Skills:

Electro-fishing, SCUBA diving direct counts, Seine and gill netting. Mapping and restoration.

 

Publications

Articles

Book chapters

 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. pages 13-21
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Moen, Vidar; Wiers, Tore utlegging av øyerogn i Kosåna og Lågåna i Mandalsvassdraget våren 2003 - beskrivelse og evaluering av tiltaket. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport fra reetableringsprosjektet 2001-2003. Direktoratet for naturforvaltning 2005 ISBN 82-7072-608-7.. pages 20-26
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kroglund, Frode; Raddum, Gunnar; Åtland, Åse; Gilje, Erik Forsuring som trusselfaktor i ferskvann. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. pages 91-108
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik Effekter av regulering på laksebestanden. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. pages 65-77
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge Undersøkelser av ungfisk og smolt i Vossovassdraget. I: Vossolaksen - bestandsutvikling, trusselfaktorer og tiltak. DN-Utredning 2004. Trondheim: Direktoratet for naturforvaltning 2004 ISBN 8270725781.. pages 37-56

Reports

 • Gabrielsen, Sven Erik; Velle, Gaute; Skår, Bjørnar Overvåking av fisk, botndyr og vasskjemi i samband med planlagt massedeponi ved Vikja og Hopra. Uni Research AS 2018. 25 pages LFI Uni Miljø(302)
 • Solem, Øyvind; Forseth, Torbjørn; Bergan, Morten Andre; Gabrielsen, Sven Erik; Jensås, Jan Gunnar; Skår, Bjørnar; Ulvan, Eva Marita Fiskebiologiske undersøkelser og tiltak i Orklavassdraget. Årsrapport 2017. Norsk institutt for naturforskning (NINA) 2018. (ISBN 978-82-426-3199-2) 50 pages NINA rapport(1468)
 • Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Normann, Eirik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Lehmann, Gunnar Bekke; Landro, Yngve; Pulg, Ulrich; Velle, Gaute; Gabrielsen, Sven Erik; Stranzl, Sebastian Franz Gytefisktelling og uttak av rømt oppdrettslaks i elver på Vestlandet høsten 2016.. Uni Research Miljø 2017. 33 pages LFI Uni Miljø(292)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i Hardanger - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 77 pages LFI Uni Miljø(291)
 • Skoglund, Helge; Skår, Bjørnar; Gabrielsen, Sven Erik; Halvorsen, Godtfred A. Fiskebiologiske undersøkelser i Eidfjordvassdraget - Årsrapport for 2015 og 2016.. Uni Research Miljø 2017. 64 pages LFI Uni Miljø(290)
All reports

Other publications

 • Gabrielsen, Sven Erik Miljødesign i Kvina - eksempler fra andre vassdrag.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik Fiskeundersøkingar og tiltak i Vikja 2002-2015.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore Norges største gytegrusprosjekt. 2017.
 • Hatlevoll, Marie; Gabrielsen, Sven Erik Lokker laksen med splitter ny grus.. 2017.
 • Gabrielsen, Sven Erik Evaluering av miljødesign på strekning Mannflå - Laudal.. 2017.
All other publications
See all publications in CRIStin

Previous projects

All projects
cp: 2019-12-04 11:15:34