All publications 2005 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 12. next

All publications

 • Abrahamsen, Bente; Høst, Håkon Deltid rekrutterer til pleieyrkene. 2005.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. 2005.
 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore Introduction. 2005.
 • Angell, Svein Ivar Eit politisk kulturminne. 2005.
 • Angell, Svein Ivar Innsiktsfullt om den store forsoning. Melding av Francis Sejersted 2005: Sosialdemokratiets tidsalder. 2005.
 • Angell, Svein Ivar Svenske kvinner og 1905. 2005.
 • Apold, Anne Berit; Brekke, Ole Andreas; Risøy, Sølvi Marie; Stenvoll, Dag Abort i grenseland. 2005.
 • Askildsen, Jan Erik; Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti Unemployment, labor force composition and sickness absence: a panel data study. 2005.
 • Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin Funksjonsfordeling og prioriteringer i det norske helsevesenet. 2005.
 • Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti Apprentices and young workers: A study of the Norwegian youth labour market. 2005.
 • Berven, Nina National Politics and Cross-national Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway. 2005.
 • Berven, Nina Halvard Vika: Welfare without borders. The Norwegian welfare state at a cross roads. 2005.
 • Berven, Nina; Kuhnle, Stein National politics and cross-national ideas : welfare, work and legitimacy in the United States and Norway. 2005.
 • Bleiklie, Ivar Politics, Markets, Networks and European Higher Education. 2005.
 • Bleiklie, Ivar Organizing Higher Education in Knowledge Society. 2005.