All publications 2006 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 8. next

All publications

 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove Food, Morals and Medicine in Norwegian Primary Schools, 1860s-1050s. 2006.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Ryymin, Teemu Science, Culture, and Politics. European Perspectives on Medicine, Sickness and Health. 2006.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. 2006.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 2006.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. 2006.
 • Angell, Svein Ivar Den historiske bakgrunnen for heimfallsinstituttet. 2006.
 • Angell, Svein Ivar Aktieselskabet Tyssefaldene og konsesjonsspørsmålet. 2006.
 • Angell, Svein Ivar Høgreekstremismen og Sverige som modellsamfunn. 2006.
 • Angell, Svein Ivar; Grove, Knut; Selle, Per Folkerørsler og frivillige organisasjonar. 2006.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Nordanger, Lene Kristin Bør kommuner kjøpe helseforsikring?. 2006.
 • Bleiklie, Ivar; Ringkjøb, Hans Erik; Østergren, Katarina Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 9: Nytt regime i variert landskap: Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen. 2006.
 • Bleiklie, Ivar; Tjomsland, Marit; Østergren, Katarina Ledelse og styringsformer ved universiteter og høyskoler. 2006.
 • Bleiklie, Ivar; Østergren, Katarina Ledelse av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen. 2006.
 • Bleiklie, Ivar; Østergren, Katarina; Ringkjøb, Hans-Erik Nytt regime i variert landskap. Ledelse og styring av universiteteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen. 2006.
 • Breivik, Jan-Kåre Døv identitetspolitikk - en særegen form for normalitet?. 2006.