All publications 2009 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 9. next

All publications

 • Alm Andreassen, Tone; Fimreite, Anne Lise; Hagen, Kåre Innledning: Nav i støpeskjeen: Intensjoner og utfordringer. 2009.
 • Andersen, Mona; Christensen, Karen Karlegging av relevante og praksisnære problematikker knyttet til implementering av IPLOS i norske kommuner. 2009.
 • Anderssen, Norman; Hellesund, Tone Heteronormative Consensus in the Norwegian Same-Sex Adoption Debate?. 2009.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu Histories of medical institutions. 2009.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu Healthcare Systems and Medical Institutions. 2009.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari Healthcare systems and medical institutions. 2009.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William; Ryymin, Teemu Sakari Histories of medical institutions. 2009.
 • Angell, Svein Ivar Retten til land, vatn og vilt. Framveksten av eit ressursforvaltningssystem for norske høgfjellsområde. 2009.
 • Angell, Svein Ivar Konsulatspørsmålet og kolonianismen. 2009.
 • Angell, Svein Ivar Strategic communication and Haukeland Hospital. 2009.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. 2009.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritering i helsesektoren. 2009.
 • Askildsen, Jan Erik; Kjerstad, Egil Samordning og finansiering av kommunale helsetjenester. 2009.
 • Aslaksen, Aslak; Pedersen, Otto Brun; Carlsen, Benedicte; Hartveit, Miriam Vi har tatt utfordringen. 2009.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Hellevik, Ottar; Aars, Jacob Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg. 2009.