All publications 2010 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 7. next

All publications

 • Andresen, Astri; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu International and Local Approaches to Health and Health Care. 2010.
 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. 2010.
 • Angell, Svein Ivar Norges nasjonspromotering – mellom nation branding, cultural diplomacy og økonomisk nasjonalisme. 2010.
 • Angell, Svein Ivar; Brekke, Ole Andreas Kraftpolitikk i endring. 2010.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Martin Prioritization and patients' rights: Analysing the effect of a reform in the Norwegian hospital sector. 2010.
 • Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti Markup cyclicality and input factor adjustments. 2010.
 • Berg, Laila Nordstrand; Byrkjeflot, Haldor; Kvåle, Gro Hybridledelse i sykehus : en gjennomgang av litteraturen. 2010.
 • Bergsgard, Nils Asle; Fjær, Svanaug; Nødland, Svein Ingve; Ravneberg, Bodil Sivilt rusarbeid - mellom statlig styring og økende mangfold. 2010.
 • Bolsø, Agnes; Danielsen, Hilde Kjære lesar. 2010.
 • Bolsø, Agnes; Danielsen, Hilde Kjære leser. 2010.
 • Bratberg, Espen; Holmås, Tor Helge; Islam, M. Kamrul; Vaage, Kjell Teachers' sickness absence in primary schools: A panel data multilevel analysis. 2010.
 • Brekke, Ole Andreas; Totland, Karin Håpet bak genteknologiforskningen. 2010.
 • Byrkjeflot, Haldor Omforming av ledelse og styring i offentlig og privat virksomhet. 2010.
 • Carlsen, Benedicte The last frontier? Autonomy, uncertainty and standardisation in general practice. 2010.
 • Carlsen, Benedicte Hvordan skal vi si nei?. 2010.