All publications 2012 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 6. next

All publications

 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2012.
 • Angell, Svein Ivar Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison. 2012.
 • Angell, Svein Ivar Norsk byhistorie og dei nasjonale forteljingane. 2012.
 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. 2012.
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Pervin, Tanjima Lifestyle and future need for social care. 2012.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Islam as a New Urban Identity? Young Female Muslims Creating a Religious Youth Culture in Berlin. 2012.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Book review of Islam og muslimer i Danmark. Religion, identitet og sikkerhed efter 11. september 2001, Pedersen og Rytter (eds). 2012.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Øyen, Cecilie Å bli eller dra? Motiver og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur. 2012.
 • Berven, Nina; Ravneberg, Bodil Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv. 2012.
 • Bolhaar, Jonneke; Lindeboom, Maarten; Van Der Klaauw, Bas A dynamic analysis of the demand for health insurance and health care. 2012.
 • Bratberg, Espen; Monstad, Karin Worried sick? Worker responses to organizational turmoil. 2012.
 • Braun, Kathrin; Brekke, Ole Andreas; Hermann, Svea L. Zwischen Gesetz und Gerechtigkeit: Staatliche Sterilisationspolitiken und der Kampf der Opfer um Wiedergutmachung. 2012.
 • Breivik, Jan-Kåre Health migration from Norway to Spain - Ambigous belonging. 2012.
 • Brekke, Ole Andreas; Sataøen, Hogne Lerøy Fra samkjøring til overkjøring? Norsk nettutvikling i lys av erfaringer fra Sverige og Storbritannia. 2012.
 • Brekke, Ole Andreas; Sataøen, Hogne Lerøy Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia. 2012.