All publications 2017 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 20. next

All publications

 • Angell, Elisabeth; Eikeland, Sveinung; Selle, Per Indigenous influence in large scale industrial projects in the Arctic?. 2017.
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Småkommuners nytte av regionalt samarbeid om næringsutvikling og næringsrettet samfunnsutvikling. 2017.
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit Attraktiv og bærekraftig? Småbyers erfaring med nasjonale retningslinjer for by- og tettstedssutvikling. 2017.
 • Angell, Elisabeth; Grimsrud, Gro Marit; Lindén, Tord Skogedal Bærekraftig og kompakt byutvikling. Evalueringen av «Plansatsing mot store byer». 2017.
 • Angell, Elisabeth; Selle, Per; Eikeland, Sveinung Samene og det nye nord. 2017.
 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. 2017.
 • Askildsen, Jan Erik; Islam, M. Kamrul Health Outcomes. 2017.
 • Askildsen, Jan Erik; Islam, M. Kamrul Skill mix variations: Health outcomes and resource use. 2017.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Great expectations: Being a migrant parent in Norway. 2017.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Other people’s children: Parenting in a plural neighborhood in Norway. 2017.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Danielsen, Hilde Inkludering av barn i by [Inclusion of children in the urban space]. 2017.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Hvem er hjemmesitterne? En analyse av valgdeltakelse ved tre påfølgende valg. 2017.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Matland, Richard E. "Hei! Har du stemt? Hvis ikke, kan du ennå rekke det." : Kan påminnelser øke valgdeltakelsen?. 2017.
 • Bjørkdahl, Kristian; Carlsen, Benedicte Pandemic Rhetoric and Public Memory. What People (Don’t) Remember from the 2009 Swine Flu. 2017.
 • Bjørkdahl, Kristian; Carlsen, Benedicte Fear of the Fear of the Flu: Assumptions About Media Effects in the 2009 Pandemic. 2017.