Articles 2004 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 2. next

Articles

 • Angell, Svein Ivar Nordic lights - Education for nation and civic society in the Nordic countries, 1850-2000. Scandinavian Journal of History 2004 ; Volume 28. s. 139-141
 • Berg, Kjersti Gravelsæter; Bøe, Janne Bjorheim Fra yeshiva til den israelske hæren. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2004 (4).
 • Bleiklie, Ivar; Høstaker, Roar Modernizing Research Training - Education and science policy between profession, discipline and academic institution. Higher Education Policy 2004 ; Volume 17 (2). s. 221-243
 • Breivik, Jan-Kåre De andre. Ungdom, risikosoner og marginalisering. Kåre Heggen, Gunnar Jørgensen og Gry Paulgaard. Tidsskrift for velferdsforskning 2004 ; Volume 7 (1). s. 58-60
 • Brekke, Kurt R.; Straume, Odd Rune Bilateral monopolies and location choice. Regional Science and Urban Economics 2004 ; Volume 34. s. 275-288
 • Bøe, Janne Bjorheim Er religiøs kunnskap en trussel mot det tradisjonelle patriarkiet?. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier 2004 ; Volume 1 (1). s. 74-86
 • Cairns, John Alexander; van der Pol, M Repeated follow-up as a method for reducing non-trading behaviour in discrete choice experiments. Social Science and Medicine 2004 ; Volume 58. s. 2211-2218
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Public Administration Research in Norway: Organization theory, institutionalism and empirical studies in a democratic context. Public Administration 2004 ; Volume 83 (3). s. 679-690
 • Grove, Knut Fagtidsskrift, publisering og formidling av historie. HIFO-nytt 2004 (3). s. 20-24
 • Grønlie, Tore; Grøndahl, Øyvind From the Swedish Ideal to EU Direction: Scandinavian Central-State Administative Reform in the 1980s and 1990s, in a Post-1945 Perspective. Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte 2004 ; Volume 16. s. 151-196
 • Kildal, Nanna "Velferdsstaten: For alle eller bare for dem som yter?". Velferd 2004 (2). s. 28-31
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn 2004 (4). s. 27-33
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Solvang, Per Uaktsomhet ved dysleksi. Spesialpedagogikk 2004 ; Volume 69 (3). s. 4-13
 • Lægreid, Per; Christensen, Tom Governmental Accountability and Control - The Norwegian Way. Public Administration and Development 2004 ; Volume 24. s. 129-135
 • Lægreid, Per; Jacobsson, Bengt; Pedersen, Ove K. Robust and Flexible States: The Transnationalization of Nordic Central Administration. Zeitschrift fur Staats- und Europawissenschaften 2004 ; Volume 2 (1). s. 32-55