Articles 2005 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 4. next

Articles

 • Askildsen, Jan Erik; Bratberg, Espen; Nilsen, Øivind Anti Unemployment, labor force composition and sickness absence: a panel data study. Health Economics 2005 ; Volume 14. s. 1087-1101
 • Askildsen, Jan Erik; Kaarbøe, Oddvar Martin Funksjonsfordeling og prioriteringer i det norske helsevesenet. HMT - Helsetjenesten Medisinsk Teknikk : helse, medisin, teknikk 2005 (4). s. 4-6
 • Askildsen, Jan Erik; Nilsen, Øivind Anti Apprentices and young workers: A study of the Norwegian youth labour market. Scottish Journal of Political Economy 2005 ; Volume 52 (1). s. 1-17
 • Berven, Nina Halvard Vika: Welfare without borders. The Norwegian welfare state at a cross roads. Tidsskrift for samfunnsforskning 2005 ; Volume 46 (2). s. 249-253
 • Bleiklie, Ivar Organizing Higher Education in Knowledge Society. Higher Education 2005 ; Volume 49 (1-2). s. 31-59
 • Bouckaert, Geert; Lægreid, Per; Van de Walle, Steven Trust, quality measurement models, and value chain monitoring: symposium intodruction. Public Performance & Management Review 2005 ; Volume 28 (4). s. 460-464
 • Breivik, Jan-Kåre Vulnerable but strong: Deaf people challenge established understandings of deafness. Scandinavian Journal of Public Health 2005. s. 18-23
 • Byrkjeflot, Haldor; Jespersen, Peter Kragh ”Ledelse og organisering i helsevesenet; endring og kontinuitet". Nordiske organisasjonsstudier 2005 (7). s. 5-18
 • Bøe, Janne Bjorheim Hijab- mellom religion og politikk. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 (1). s. 3-17
 • Bøe, Janne Bjorheim; Wærness, Kari E ”Vi vil vel være prototypen på likestilt økonomi” Om økonomiske forvaltningssystemer i norske barnefamiliehushold. Sosiologisk Tidsskrift 2005 ; Volume 13 (1). s. 29-44
 • Carlsen, Benedicte; Iversen, Tor; Lurås, Hilde Markedsforholdenes betydning for allmennlegenes praksisutøvelse. Økonomisk forum 2005 ; Volume 59 (4). s. 20-28
 • Carlsen, Benedicte; Iversen, Tor; Lurås, Hilde Markedsforholdene har fortsatt betydning for fastlegenes praksisutøvelse. Økonomisk forum 2005 ; Volume 59 (7). s. 7-10
 • Carlsen, Benedicte; Norheim, Ole Frithjof “Saying no is no easy matter”. A qualitative study of competing concerns in rationing decisions in general practice. BMC Health Services Research 2005 ; Volume 5 (70).
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per El estado fragmentado: los retos de combinar eficiencia, normas institucionales y democracia. Gestión y Política Públicia 2005 (3). s. 557-598
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Trust in government - the relative importance of service satisfaction, political factors and demography. Public Performance & Management Review 2005 ; Volume 28 (4). s. 487-511