Articles 2005 - Uni Research Rokkan Centre

previous Page 3 of 4. next

Articles

 • Malterud, Kirsti; Solvang, Per Vulnerability as a strength: Why, when, and how?. Scandinavian Journal of Public Health 2005 ; Volume 33. s. 3-6
 • Muftuoglu, Ingrid Tyrkias nasjonale monument - Mustafa Kemal Atatürk. Replikk - tidsskrift for samfunnsvitenskap og humaniora 2005 (19).
 • Nese, Gjermund; Straume, Odd Rune Strategisk regulering av gasstransport. Økonomisk forum 2005 ; Volume 59 (7). s. 18-27
 • Nilssen, Even Coercion and justice: a critical analysis of compulsory intervention towards adult substance abusers in Scandinavian social law. International Journal of Social Welfare 2005 ; Volume 14 (2). s. 134-144
 • Næss, Sturle Hvor effektive er effektivitetsmålingene?. Demens : tidsskrift om demenssykdommer 2005 ; Volume 9 (4). s. 16-18
 • Ryymin, Teemu De som ga liv til det døde landet. Forestillinger om finskhetens historiske kontinuitet ved Ishavskysten. Historisk Tidskrift för Finland 2005 ; Volume 90 (1). s. 70-93
 • Røkenes, Tone Helene; Sirnes, Thorvald "In the name of love...". Den norske bataljonen i Kosovo i perioden 2002-2003. Nytt Norsk Tidsskrift 2005 ; Volume 22 (2). s. 127-128
 • Selle, Per; Tranvik, Tommy State and Citizens in Norway: Organizational Society and State-Municipal Relations. West European Politics 2005 ; Volume 28 (4). s. 852-871
 • Sirnes, Thorvald Deviance or Homo Sacer ? Foucault, Agamben and Foetal Diagnostics. Scandinavian Journal of Disability Research 2005 ; Volume 7 (3-4). s. 206-219
 • Skålevåg, Svein Atle Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2005 ; Volume 42 (1). s. 24-27
 • Sokolovic, Dzemal How to conceptualise the tragedy of Bosnia: civil, ethnic, religious war or....?. War Crimes 2005 ; Volume 1 (1). s. 115-130
 • Stenvoll, Dag Buy buy love. Albertine 2005.
 • Stenvoll, Dag; Elvbakken, Kari Tove; Malterud, Kirsti Blir norsk forebyggingspolitikk mer individorientert?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 ; Volume 125 (5). s. 603-605
 • Syltevik, Liv Johanne; Fjær, Svanaug Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning 2005 ; Volume 8 (3). s. 146-159
 • Aars, Jacob; Fimreite, Anne Lise Local Government and Governance in Norway. Stretched Accountability in Network Politics. Scandinavian Political Studies 2005 ; Volume 28 (3). s. 239-256