Articles - Jesper Blinkenberg

Articles

  • Blinkenberg, Jesper Kompis til besvær. Utposten 2015 (2). s. 55-55
  • Blinkenberg, Jesper Mer enn klippfisk. Rapport fra Portugal. Utposten 2012 ; Volume 41 (4). s. 32-36
  • Blinkenberg, Jesper; Brandstorp, Helen; Flingtorp, LD; Linnerud, EL; Nielsen, BK; Thesen, Janecke Akuttmedisin for allmennleger på nett. Utposten 2011 (7).
  • Blinkenberg, Jesper; Hunskår, Steinar Elektronisk kommunal beredskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volume 129 (16). s. 1624-1627
  • Blinkenberg, Jesper; Hunskaar, Steinar Elektronisk kommunal beredsskapsplan i legevaktsentral. Tidsskrift for Den norske legeforening 2009 ; Volume 129. s. 1624-1627
  • Nieber, Tobias; Holm-Hansen, Elisabeth; Bondevik, Gunnar Tschudi; Blinkenberg, Jesper; Thesen, Janecke; Zakariassen, Erik; Hunskaar, Steinar Organisering av legevakt. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 ; Volume 127 (10). s. 1335-1338
  • Zakariassen, Erik; Blinkenberg, Jesper; Holm-Hansen, Elisabeth; Nieber, Tobias; Thesen, Janecke; Bondevik, Gunnar Tschudi; Hunskaar, Steinar Beliggenhet, lokaler og rutiner ved norske legevakter. Tidsskrift for Den norske legeforening 2007 ; Volume 127 (10). s. 1339-1342