Book chapters 2006 - Uni Research Environment

Book chapters

  • Bakken, Torkild; Oug, Eivind; Solhøy, Torstein; Dolmen, Dag; Olsen, Kjell Magne; Sloreid, Svein-Erik Leddormer. Annelida. I: Norsk Rødliste 2006. Trondheim: Artsdatabanken 2006 ISBN 978-82-92838-00-6.. pages 189-196
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Saltveit, Svein Jakob Fisk : Gyting, rognutvikling og tidspunkt for første næringsopptak. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 80-87
  • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Moen, Vidar Utlegging av øyerogn som kultiveringsstrategi for reetablering av laks. I: Reetablering av laks på Sørlandet - Årsrapport for reetableringsprosjektet 2005. Direktoratet for naturforvaltning 2006 ISBN 82-7072-684-2.. pages 13-21
  • Kiessling, Anders; Bjørnevik, Marit; Thomassen, Magny; Rørå, Anna Maria Bencze; Mørkøre, Turid; Roth, Bjørn; Erikson, Ulf; Jordheim, Odd Fra merd til kjøkkenbord. I: Havbruksforskning: Fra merd til mat. Norges forskningsråd 2006 ISBN 82-12-02277-3.. pages 43-60
  • Oug, Eivind; Bakken, Torkild; Brattegard, Torleiv Havedderkopper. Pycnogonia. I: Norsk Rødliste 2006. Trondheim: Artsdatabanken 2006 ISBN 978-82-92838-00-6.. pages 307-318
  • Oug, Eivind; Djursvoll, Per; Aagaard, Kaare; Brattegard, Torleiv; Christiansen, Marit E.; Halvorsen, Gunnar; Vader, Wim; Walseng, Bjørn Krepsdyr. Crustacea. I: Norsk Rødliste 2006. Trondheim: Artsdatabanken 2006 ISBN 978-82-92838-00-6.. pages 197-206
  • Raddum, Gunnar; Arnekleiv, Jo Vegar; Halvorsen, Godtfred Anker; Saltveit, Svein Jakob; Fjellheim, Arne Bunndyr. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 65-79
  • Saltveit, Svein Jakob; Brabrand, Åge; Barlaup, Bjørn Torgeir Ungfisk. I: Økologiske forhold i vassdrag - konsekvenser av vannføringsendringer. En sammenstilling av dagens kunnskap. Oslo: Norges vassdrags og energidirektorat 2006 ISBN 82-410-0603-9.. pages 88-99
  • Sneli, Jon-Arne; Dolmen, Dag; Solhøy, Torstein; Evertsen, Jussi; Høisæter, Tore; Kjærstad, Gaute; Olsen, Kjell Magne; Schander, Christoffer; Stokland, Øystein; Wikander, Per Bie; Økland, Jan Bløtdyr. Mollusca. I: Norsk Rødliste 2006. Trondheim: Artsdatabanken 2006 ISBN 978-82-92838-00-6.. pages 321-332
  • Stefansson, Sigurd; Bæverfjord, Grete; Finn, Roderick Nigel; Finstad, Bengt; Fivelstad, Sveinung; Handeland, Sigurd O; Kristensen, Torstein; Kroglund, Frode; Rosseland, Bjørn Olav; Rosten, Trond; Salbu, Brit; Toften, Hilde Vannkvalitet - laksefisk. I: Havbruksforskning: Fra merd til mat. Norges forskningsråd 2006 ISBN 82-12-02277-3.. pages 95-112