Book chapters 2012 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 2. next

Book chapters

 • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. pages 27-49
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Islam as a New Urban Identity? Young Female Muslims Creating a Religious Youth Culture in Berlin. I: Religion in Today's World: Global Issues, Sociological Perspectives (Contemporary Sociological Perspectives). Routledge 2012 ISBN 0415503876..
 • Eimhjellen, Ivar; Mjåland, Kristian Frå Frisam, Frivillighetens Samarbeidsorgan, til Frivillighet Norge. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. pages 111-119
 • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha; Sümer, Sevil Remaking Citizenship in Multicultural Europe. I: Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-27628-4.. pages 1-20
 • Hammerborg, Morten Haukeliveien: født av jernbanekamp og haugesundske ambisjoner. I: Årbok for Norsk Vegmuseum 2012. Statens Vegvesen 2012 ISBN 978-82-91130-36-1.. pages 109-134
 • Kildal, Nanna "Fra arbeidsetos til insentiver og velferdskontrakter". I: Arbeidslinja - arbeidsmotivasjonen og velferdsstaten. Universitetsforlaget 2012 ISBN 978-82-15-02119-5.. pages 177-187
 • Le Feuvre, Nicky; Ervik, Rune; Krajewska, Anna; Metso, Milka Remaking Economic Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movement Claims and the 'Commodification of Elderly Care'. I: Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-27628-4.. pages 70-93
 • Loga, Jill Finnes det en egen kommunal frivillighetspolitikk?. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. pages 39-83
 • Loga, Jill; Pyykkönen, Miikka; Stenvaag, Hanne Beate Holy territories and hospitality. Nordic exceptionality and national differences. I: Sanctuary Practices in International Perspectives. Migration, Citizenship and Social Movements. Routledge 2012 ISBN 978-0-415-67346-4.. pages 121-135
 • Mühleisen, Wencke; Danielsen, Hilde State-recommended couple sexuality. I: Gender and change : power, politics and everyday practices. Karlstad University Press 2012 ISBN 978-91-86637-05-7.. pages 9-22
 • Roseneil, Sasha; Crowhurst, Isabel; Hellesund, Tone; Santos, Ana Cristina; Stoilova, Mariya Remaking Intimate Citizenship in Multicultural Europe: Experiences Outside the Conventional Family. I: Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-27628-4.. pages 41-69
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Sápmelaččat bellodagain ja válggain. I: Sámi logut muitalit 5. Čielggaduvvon sámi statistihkka 2012. Guovdageaidnu: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. pages 71-101
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Samer i parti og valg. I: Samiske tall forteller 5. Kommentert samisk statistikk 2012. Kautokeino: Sámi allaskuvla 2012 ISBN 978-82-7367-032-8.. pages 72-103
 • Selle, Per; Strømsnes, Kristin Innledning. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. pages 5-7
 • Strømsnes, Kristin; Selle, Per En ny og helhetlig frivillighetspolitikk?. I: Organisasjonene og det offentlige : Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5.. pages 23-38