Book chapters - Steinar Hunskår

Book chapters

 • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar Opplæring og kompetanseutvikling. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 294-300
 • Hansen, Elisabeth Holm; Hunskaar, Steinar Medisin og sykepleie i legevakt: Egenart og samarbeid. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 58-63
 • Hunskaar, Steinar Juridiske rammer for legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 309-321
 • Hunskaar, Steinar Organisering og bruk av legevakt i Norge. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 38-50
 • Hunskaar, Steinar Diagnostisk tankegang og beslutninger under usikkerhet. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 126-134
 • Hunskaar, Steinar Utviklingstrekk og visjoner for norsk legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 368-379
 • Hunskaar, Steinar Hodepine. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 172-180
 • Hunskaar, Steinar; Hansen, Elisabeth Holm Journalføring og dokumentasjon. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 322-335
 • Rebnord, Ingrid Keilegavlen; Hunskaar, Steinar Medisinsk utstyr. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 73-80
 • Rørtveit, Sverre; Hunskaar, Steinar Sjukebesøk og utrykking frå legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 103-111
 • Sandvik, Hogne; Hunskaar, Steinar Legevaktens historie. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 20-24
 • Simonsen, Kristian Anton; Hunskaar, Steinar Alvorlige infeksjoner på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 191-197
 • Steen, Knut; Hunskaar, Steinar Akutte magesmerter hos voksne. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 220-128
 • Steinar Hunskår; Kirsti Malterud 1.1 Første linje. I: Hunskår S, red. Allmennmedisin.. Gyldendal Akademisk 2013. pages 26-32

Years