Book chapters - Bjarte Folkestad

Book chapters

  • Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari; Folkestad, Bjarte; Ødegård, Guro Changing patterns of volunteering and participation. I: Scandinavian Civil Society and Social Transformations : The Case of Norway. Springer 2018 ISBN 9783319772639.. pages 25-65
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Johannesson, Mikael Har kommunevalgkampen noen betydning?. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 95-112
  • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob Lokale lister ved kommunevalgene 2011-2015: variasjoner mellom og innenfor kommunene. I: Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag 2017 ISBN 978-82-7935-390-4.. pages 40-60
  • Folkestad, Bjarte Politiske aktørers syn på folkeavstemning - resultater fra intervjuer. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. pages 123-134
  • Folkestad, Bjarte Innbyggernes oppfatninger av folkeavstemninger - resultater fra Medborgerpanelet. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. pages 135-146
  • Folkestad, Bjarte Alternative valgordninger ved folkeavstemninger. I: Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Oslo: Institutt for samfunnsforskning 2017 ISBN 978-82-7763-567-5.. pages 147-161
  • Folkestad, Bjarte Politisk tillit og bruk av offentlige velferdstjenester.. I: Tjenestedemokratiet. Velferdsstaten som arena for deltakelse. Universitetsforlaget 2017 ISBN 9788215027852.. pages 146-163
  • Aars, Jacob; Folkestad, Bjarte; Rose, Lawrence E Representational styles among county and municipal councillors. I: Policy Making at the Second Tier of Local Government in Europe: What is happening in provinces, departments and landkreise in the on-going rescaling of statehood?. Routledge 2015 ISBN 978-0-415-84348-5.. pages 95-110
  • Saglie, Jo; Folkestad, Bjarte Deltakelse i riks- og lokalpolitikk: to sider av samme sak?. I: Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3.. pages 107-128
  • Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. I: Deltagelse i frivillige organisasjoner : Forutsetninger og effekter. Bergen/Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-391-6.. pages 27-49