Books 2012 - Uni Research Rokkan Centre

Books

  • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget 2012 ISBN 978-82-521-73338. 226 pages.
  • Grove, Knut Uni Rokkansenteret. Frå SEFOS og LOS til Stein Rokkans hus. John Grieg forlag 2012 ISBN 978-82-533-0308-6. 95 pages.
  • Halsaa, Beatrice; Roseneil, Sasha; Sümer, Sevil Remaking Citizenship in Multicultural Europe: Women's Movements, Gender and Diversity. Palgrave Macmillan 2012 ISBN 978-0-230-27628-4. 266 pages.
  • Hammerborg, Morten Et forskningsinstitutt - Gades 1912-37. Gades institutt 2012 ISBN 978-82-91582-16-0. 144 pages.