Books 2013 - Uni Research Rokkan Centre

Books

  • Alver, Bente Gullveig; Fjell, Tove Ingebjørg; Ryymin, Teemu Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0073-9. 321 pages.
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad The Religious Identity of Young Muslim Women in Berlin. Brill Academic Publishers 2013 ISBN 9789004221161. 328 pages.
  • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne Et robust lokaldemokrati : lokalvalget i skyggen av 22. juli 2011. Abstrakt forlag 2013 ISBN 978-82-7935-342-3. 348 pages.
  • Danielsen, Hilde Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press 2013 ISBN 978-82-304-0081-4. 260 pages.
  • Danielsen, Hilde; Larsen, Eirinn; Owesen, Ingeborg Winderen Norsk likestillingshistorie 1814 - 2013. Fagbokforlaget 2013 ISBN 9788245014525. 408 pages.
  • Ervik, Rune; Lindén, Tord Skogedal The Making of Ageing Policy: Theory and Practice in Europe. Edward Elgar Publishing 2013 ISBN 9781781952474.
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne Nav - med brukeren i sentrum?. Universitetsforlaget 2013 ISBN 978-82-15-02175-1. 204 pages.
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag 2013 ISBN 978-82-530-3599-4. 390 pages.