Books 2014 - Uni Research Rokkan Centre

Books

  • Flo, Yngve Statens mann, fylkets mann. Norsk amtmanns- og fylkesmannshistorie 1814-2014.. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1542-3. 752 pages.
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. Gyldendal Juridisk 2014 ISBN 978-82-05-45073-8. 283 pages.
  • Ødegård, Guro; Loga, Jill; Steen-Johnsen, Kari; Ravneberg, Bodil Fellesskap og forskjellighet : integrasjon og nettverksbygging i flerkulturelle lokalsamfunn. Abstrakt forlag 2014 ISBN 978-82-7935-355-3. 200 pages.
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing 2014 ISBN 978-1-78347-022-8. 317 pages.
  • Aasen, Henriette Sinding; Kildal, Nanna Grunnloven og velferdsstaten. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1570-6.