Reports 2006 - Uni Research Environment

Page 1 of 3. next

Reports

 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Seismotectonics of the Sumatra-Andaman subduction zone: An analysis of the tsunamigenic earthquake potential for the coastal areas of Thailand. Project Report for the Project “Tsunami Risk Reduction Measures With focus on Land Use and Rehabilitation: Case studies carried out for Thailand, conceptual results applicable to all tsunami affected areas around the Indian Ocean and the Andaman Sea”. Universitetet i Bergen 2006. 39 pages
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Annual Report (Third Year). Universitetet i Bergen 2006. 89 pages
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Final Report (Partner 6 – UiB). Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project. University of Bergen 2006. 23 pages
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.28 (Third Year). Universitetet i Bergen 2006. 5 pages
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger Potential of Vulnerability and Seismic Risk. Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.27. Universitetet i Bergen 2006. 35 pages
 • Atakan, Kuvvet; Sørensen, Mathilde Bøttger; Mai, Martin; Hillers, G Maps of Seismic Hazard Scenarios. Large earthquake faulting and implications for the seismic hazard assessment in Europe. RELIEF Project Deliverable No.25. Universitetet i Bergen 2006. 26 pages
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik Vossovassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for Naturforvaltning. Notat 2006-1 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Kleiven, Einar Audna - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for Naturforvaltning. Notat 2006-1 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore Utlegging av gytegrus i tilknytning til terskler som habitatforbedrende tiltak for aure og laks. Norges vassdrags- og energidirektorat 2006. (ISBN 82-410-0581-4) 30 pages Rapport miljøbasert vannføring(6)
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Gabrielsen, Sven Erik; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Gladsø, Jon Anton; Kleiven, Einar Fiskebiologiske undersøkelser i Jostedøla i perioden 2000-2005. Evaluering av tiltakene i Langøygjelet og Haukåsgjelet for å øke anadrom strekning. LFI-Unifob Rapport nr 138. 2006.
 • Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Gabrielsen, Sven Erik; Wiers, Tore; Kleiven, Einar; Håvardstun, Jarle Utlegging av gytegrus for laks i Nidelva - undersøkelser av gytegroper og ungfisk 2003-2006. Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (LFI) 2006. 39 pages LFI-rapport(135)
 • Botnen, Helge; Johansen, Per-Otto Kartlegging av DDT-nivået langs Sørfjorden i Hardanger - 2006. Universitetet i Bergen, Institutt for biologi 2006. 31 pages VestBio Report from the Department of Biology, University of Bergen(10)
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Kleiven, Einar Eksingedalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for Naturforvaltning. Notat 2006-1 2006.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Skoglund, Helge; Wiers, Tore; Kleiven, Einar Yndesdalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for Naturforvaltning. Notat 2006-1 2006.
 • Gabrielsen, Sven Erik; Barlaup, Bjørn Torgeir; Wiers, Tore; Kleiven, Einar Flekke- Guddalsvassdraget - Fisk. I: Kalking i vann og vassdrag – effektkontroll av større prosjekter 2005. Direktoratet for Naturforvaltning. Notat 2006-1 2006.