Reports 2005 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 4. next

Reports

 • Andresen, Astri; Elvbakken, Kari Tove; Grønlie, Tore Politics of Prevention, Health Propaganda, and the Organisation of Hospitals 1800-2000. Rokkansenteret 2005. (ISBN 82-8095-041-9) 175 pages Rapport - Rokkansenteret(10-2005)
 • Berven, Nina National Politics and Cross-national Ideas. Welfare, Work and Legitimacy in the United States and Norway. Rokkansenteret 2005.Rapport - Rokkansenteret(5)
 • Berven, Nina; Kuhnle, Stein National politics and cross-national ideas : welfare, work and legitimacy in the United States and Norway. UiB 2005. 200 pages
 • Brekke, Kurt R.; Königbauer, Ingrid; Straume, Odd Rune Reference Pricing of Pharmaceuticals. HEB 2005. 36 pages Notatserie i helseøkonomi(10/2005)
 • Brekke, Kurt R.; Nuscheler, Robert; Straume, Odd Rune Gatekeeping in health care. CESifo 2005. 36 pages CESifo working papers(1552)
 • Brekke, Kurt R.; Straume, Odd Rune Patents: Incentives for R&D or Marketing?. Institutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2005. 34 pages Working Papers in Economics(12-2005)
 • Brekke, Ole Andreas; Sirnes, Thorvald Formidlende Institusjoner? Teknologivurdering som bidrag til demokratisk styring av teknologiutvikling. Institutt for Administrasjon og Organisasjonsvitenskap 2005. 350 pages
 • Bretteville-Jensen, Anne Line; Jones, Andrew Michael Is cannabis a causual gateway to hard drugs?. HEB Working paper no 08/05 2005.
 • Byrkjeflot, Haldor The Rise of a Healthcare State? Recent Health Care Reforms in Norway. Rokkansenteret 2005.Rokkansenteret Working Papers(15)
 • Byrkjeland, Martin; Grove, Knut Bygdeutvikling i Hordaland 1990-2005. Rokkansenteret 2005. 96 pages Rokkansenteret Working Papers(14)
 • Christensen, Dag Arne Velferdsstat, rettighetslovgivning og lokalt selvstyre. NOU 2005:6 Samspill og tillit (Norges offentlige utredninger) 2005. 20 pages
 • Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob Modalen. Fra off-road til on-line på 25 år. Rokkansenteret 2005. 32 pages Rokkansenteret Working Papers(2)
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per Regulatory reforms and Agencification. Rokkansenteret 2005.Rokkansenteret Working Papers(6)
 • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle Studier av dommen. Konferanserapport. Rokkansenteret 2005. (ISBN 82-8095-031-1) 165 pages Rapport - Rokkansenteret(1)
 • Ervik, Rune Active Ageing and the Norwegian Pension System. Rokkansenteret 2005.Rapport - Rokkansenteret(7)