Reports 2006 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 2. next

Reports

 • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies 2006. (ISBN 978-82-8095-048-2) 214 pages
 • Bleiklie, Ivar; Ringkjøb, Hans Erik; Østergren, Katarina Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 9: Nytt regime i variert landskap: Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen. Norges forskningsråd, Rokkansenteret og NIFU STEP 2006. 67 pages
 • Bleiklie, Ivar; Østergren, Katarina; Ringkjøb, Hans-Erik Nytt regime i variert landskap. Ledelse og styring av universiteteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen. NIFUSTEP-Rokkansenteret-NFR 2006.
 • Byrkjeland, Martin Høgare utdanningstilbod på Vestlandet og i Agder-fylka. Rokkansenteret 2006. 47 pages Rokkansenteret Working Papers(1)
 • Byrkjeland, Martin Kortare arbeidstid - Eit oversyn over diskusjonen om arbeidstidsforkortingar i Noreg 1880-2006. Rokkansenteret 2006.Rapport - Rokkansenteret(7)
 • Byrkjeland, Martin; Haga, Trond; Hansen, Kåre Evaluering av bruken av 14/21-rotasjon for personell under byggingen av landanleggene Snøhvit og Ormen Lange. IRIS 2006. 128 pages Rapport IRIS(2006/187)
 • Carlsen, Benedicte The changing role of gatekeepers: Rationing and shared decision-making in primary care. Universitetet i Bergen 2006. (ISBN 82-308-0146-0) 120 pages
 • Christensen, Dag Arne; Klausen, Jan Erling Innbyggerinitiativ og lokaldemokrati. Statens offentlige utredninger 2006. (ISBN 82-583-0876-9)
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Reform of the Employment and Welfare Administrations - the Challenges of Co-ordination Diverse Public Organisations. Rokkansenteret 2006. 35 pages
 • Danielsen, Hilde Med barn i byen. Foreldreskap, plass og identitet. Universitetet i Bergen 2006. 287 pages
 • Davidsen, Pål Arne; Sirnes, Thorvald The making and Unmaking of the Politics of Exceptionality - Studying Processes for Securitisation and Desecuritisation in the Orange and Okavango River Basins. UIB 2006. 150 pages
 • Ervik, Rune European Pension Policy Initiatives and National Reforms: Between Financial Sustainability and Adequacy, Working Paper 10-2006. Rokkansenteret 2006. 49 pages
 • Fjær, Svanaug "Dagsverket - lavterskel arbeidstilbud for rusavhengige. Evalueringsrapport.". Rokkansenteret 2006.Rokkansenteret Working Papers(2)
 • Gjesdal, Sturla; Bratberg, Espen; Mæland, John Gunnar Musculoskeletal impairments and disability among women and men in the Norwegian working population. A national multi-register based study 1997-2002. Helseøkonomi Bergen 2006.
 • Grasdal, Astrid; Brekke, Kurt; Holmås, Tor Helge Regulation and pricing of pharmaceuticals: Reference pricing or price cap regulation?. Institutt for økonomi, UiB 2006. 32 pages