Reports 2007 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 2. next

Reports

 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore Transferring Public Health, Medical Knowledge and Science in the 19th and 20th Century. Conference Proceedings. Rokkansenteret 2007. (ISBN 978-82-8095-051-2) 200 pages
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Kaarbøe, Oddvar Prioriteringspraksis før og etter sykehusreformen. Norges forskningsråd 2007. (ISBN 978-82-12-02395-6) 12 pages
 • Christensen, Tom; Fimreite, Anne Lise; Lægreid, Per Crisis management - The case of internal security in Norway. Rokkansenteret, Working Papers 8-2007 2007. 40 pages
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per NPM and beyond - Leadership, Culture and Demography. Rokkansenteret Working Papers 3-2007 2007. 40 pages
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per The Regulatory Orthodoxy in Practice. Rokkansenteret Working Papers 6-2007 2007. 26 pages
 • Christensen, Tom; Lægreid, Per The Challenge of Coordination in Central Government Organizations. Rokkansenteret Working Papers 5-2007. 2007. 28 pages
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Vaage, Kjell; Aakvik, Arild; Holmås, Tor Helge; Dahl, Svenn-åge Kunnskapsoversikt om insentiv- og fordelingsvirkninger av trygdeordninger for midlertidig inntektssikring ved sykdom, rehabilitering, attføring og uførhet. Institutt for økonomi, UiB 2007. 45 pages
 • Grove, Knut Historie i randsona. Historieforskinga ved Rokkansenteret, LOS og SEFOS. Rokkansenteret 2007. (ISBN 978-82-8095-052-9) 71 pages
 • Grønlie, Tore; Aas, Mikkel Hovden Forvaltningspolitisk utvikling i OECD 1978-1993, med blikk på Norge. Universitetet i Bergen 2007.
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein Utdanningsreformer som moderniseringsoffensiv. UiB 2007. (ISBN 9788230803288) 244 pages
 • Kildal, Nanna; Kuhnle, Stein "Universal Old Age Pensions: Arguments at Time of Introduction in Canada, Mauritius and Norway". Hertie School of Governence, working papers No 6 2007.
 • Linden, Tord Skogedal Unearthing a European Union Family Policy. The Impact of Social Protection Policies, Working Paper 4 2007. Rokkansenteret 2007. 33 pages
 • Ludvigsen, Kari; Faye, Reidun Botilbud for ressurskrevende brukere innen lokal helsetjeneste i omstilling. Evaluering av prøveprosjektet Bufellesskapet Vik i Jondal Kommune. Rokkansenteret 2007. 52 pages
 • Ludvigsen, Kari; Fjær, Svanaug Varig bolig framfor hospits. Rokkansenteret 2007. 59 pages
 • Lurås, Hilde; Holmås, Tor Helge; Kjerstad, Egil; Kristiansen, Frode Long term care and hospital length of stay for elderly patients. Samfunns- og næringslivsforskning AS 2007. 30 pages