Reports 2012 - Uni Research Rokkan Centre

Page 1 of 2. next

Reports

 • Angell, Svein Ivar Two variants of decentralised health care: Norway and Sweden in comparison. Uni Rokkansenteret 2012. 27 pages Rokkansenteret Notat(4)
 • Askildsen, Jan Erik; Holmås, Tor Helge; Pervin, Tanjima Lifestyle and future need for social care. Uni Rokkansenteret 2012.Rokkansenteret Notat(13)
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Øyen, Cecilie Å bli eller dra? Motiver og beslutningsprosess når avviste asylsøkere velger frivillig retur. Fafo 2012. 98 pages
 • Berven, Nina; Ravneberg, Bodil Forskning om velferdspolitikk og omsorgsordninger i et likestillingsperspektiv. Uni Rokkansenteret 2012. 33 pages Rokkansenteret Notat(7)
 • Bratberg, Espen; Monstad, Karin Worried sick? Worker responses to organizational turmoil. Insitutt for økonomi, Universitetet i Bergen 2012. 28 pages
 • Brekke, Ole Andreas; Sataøen, Hogne Lerøy Ekspertise, politikk eller dialog? Nettutvikling i Norge, Sverige og Storbritannia. UNI Rokkansenteret 2012. (ISBN 978-82-8095-085-7) 59 pages
 • Eimhjellen, Ivar Statleg politikkutforming for frivillig sektor etter 1970. I: Organisasjonene og det offentlige. Har vi fått en ny frivillighetspolitikk?. Bergen / Oslo: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012 ISBN 978-82-7763-398-5. s. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 2012. (ISBN 978-82-7763-398-5) 14 pages
 • Grasdal, Astrid; Bratberg, Espen; Andersland, Leroy; Holmås, Tor Helge Veier til gradert eller full uførepensjon. Institutt for økonomi 2012.
 • Grasdal, Astrid; Lie, Stein Atle; Reme, Silje Endresen; Ludvigsen, Kari; Løvvik, Camilla Sigvaldsen; Øverland, Simon Nygaard Delrapport 3 - Evaluering av Senter for jobbmestring. Uni helse 2012.
 • Haugland, Siren; Ravneberg, Bodil; Ludvigsen, Kari; Lie, Stein Atle Evaluering av Studier med støtte. En rapport på oppdrag av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Uni Rokkan 2012. (ISBN 978-82-8095-0871) 71 pages
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Ny GIV i skolen: Heftig begeistring - organisatorisk begrensning. Evaluering av Ny GIV Overgangsprosjektet. Uni Rokkansenteret 2012. (ISBN 978-82-8095-083-3) 101 pages
 • Helgøy, Ingrid; Homme, Anne D Sammen for en bedre skole? Evaluering av lokale prosjekter om hjem–skole-samarbeid.Delrapport. Uni Rokkansenteret 2012. 29 pages
 • Holmen, Ann Karin Tennås; Opedal, Ståle; Homme, Anne D; Christensen, Dag Arne "Hvis kommunen ikke fantes": Konsekvenser ved økt statliggjøring av kommunens velferdstjenester. IRIS 2012. (ISBN 978-82-490-0789-9) 137 pages
 • Homme, Anne D; Brekke, Ole Andreas Evaluering av ny organisasjonsmodell ved Høgskulen i Volda. Uni Rokkansenteret 2012. (ISBN 978-82-8095-081-9) 49 pages
 • Loga, Jill Trossamfunn, innvandring, integrasjon : En kunnskapsoversikt. Senter for forskning på civilsamfunn og frivillig sektor 2012. (ISBN 978-82-7763-386-2) 83 pages Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor(2012-3)