Reports 2012 - Stress, Health and Rehabilitation - [Uni Research Health]

Reports

  • Arbeidsdeltakelse og prediktorer for sykefravær ett år etter et institusjonsbasert arbeidsrettet rehabiliteringsprogram for langtidssykmeldte personer. Universitetet i Bergen, Masteroppgave i helsefag, Seksjon for fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisinske fag 2012.
  • Ree, Eline; Odeen, Magnus; Ihlebæk, Camilla Evaluering av prosjektet iBedrift i Horten kommune, Delrapport 1. Uni Helse 2012. 22 pages