Reports 2014 - Ingunn Skjelvan

Reports

  • Jeansson, Emil; Skjelvan, Ingunn; Frigstad, Helene Report on stoichiometry of net community production (D3.5). EU 2014. 19 pages
  • Skjelvan, Ingunn; Jeansson, Emil; Chierici, Melissa; Omar, Abdirahman; Olsen, Are; Lauvset, Siv Kari; Johannessen, Truls Havforsuring og opptak av antropogent karbon i de Nordiske hav, 1981-2013, M244-2014. Miljødirektoratet 2014. 31 pages