Reports - Bjarte Folkestad

previous Page 2 of 2.

Reports

  • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hansen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning 2013. (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 pages
  • Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte Slagsvold; Aars, Jacob Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. Norsk institutt for by- og regionforskning, Uni Rokkansenteret 2013. (ISBN 978-82-7071-974-7) 186 pages
  • Ringkjøb, Hans-Erik; Folkestad, Bjarte; Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob Demokrati heile vegen. Gode styringsgrep og metodar for folkevalte. Stein Rokkan Senter for Flerfaglige Samfunnsstudier 2007. (ISBN 8280950508) 115 pages