National Centre for Emergency Primary Health Care

a part of Uni Research Health

National Centre for Emergency Primary Health Care

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

  • Blinkenberg, Jesper Allergiske reaksjoner. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 183-188
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Norsk legevakt i et internasjonalt perspektiv. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 31-37
  • Bondevik, Gunnar Tschudi Pasientsikkerhetskultur. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 354-358
  • Bratland, Svein Zander Feil og klagesaker på legevakt. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 336-342
  • Gustavsen, Linda Mølgaard; Nesvold, Helle Volds- og overgrepsutsatte. I: Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2016 ISBN 978-82-05-48460-3.. pages 268-276
All book chapters

Reports

All reports