Provision of welfare to 'irregular migrants'

Publications

Books

All books

Chapters

  • Karlsen, Marry-Anne Migration control and children's access to healthcare. I: Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.. pages 134-158
  • Karlsen, Marry-Anne; Thomas, Felicity Handbook of Migration and Health. Edward Elgar Publishing 2016 ISBN 978 1 78471 477 2.
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad Vilkårlige rettigheter? Irregulære migranters tillit, sosiale kapital og kreative taktikker. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2.. pages 184-202
  • Jacobsen, Christine M. Begreper og perspektiver i forskningen om irregulær migrasjon og velferd. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2.. pages 25-46
  • Karlsen, Marry-Anne Når helsevesenet blir en del av migrasjonskontrollen – etiske og praktiske dilemmaer for helsepersonell. I: Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk 2015 ISBN 978-82-05-48425-2.. pages 128-145
All book chapters

Reports

All reports

Years