EurOOHnet:Treatment of acute cystitis in out-of-hours care

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.06.10

Project results

Prosjektet undersøkte etterlevelse av retningslinjer for diagnose og behandling av ukomplisert urinveisinfeksjon på legevakt i fire europeiske land. En kartla valg av antibiotika, dose og varighet av behandling. Etterlevelse av de nasjonale retningslinjene varierte fra 22–73 % i deltakerlandene.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-11-20 06:15:40