Management of threats and violence - experiences

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 02.08.12

Project results

Første artikkel, publisert i 2015:

Organisatoriske forhold i legevakt som er viktige for å håndtere trusler og vold er muligheten til å

  • redusere risikoen med å jobbe alene
  • være forberedt
  • løse misforholdet mellom pasientforventninger og tilbudet fra legevakten
  • få støtte fra ledelse etter hendelser

Studien avdekker mulige organisatoriske strategier som kan øke tryggheten hos legevaktpersonell som er utsatt for trusler og vold.

 

Andre artikkel, publisert i 2016:

Ved fokus på interaksjon mellom pasient og helsepersonell, ble aggressive situasjoner beskrevet der

  • behov ikke blir møtt
  • undersøkelsen er ufrivillig
  • berøring er uønsket

Aggresjon kan forstås som resultat av pasientens kamp om anerkjennelse. Å gi den andre anerkjennelse innebærer å ta den andre på alvor, lytte og forstå. Økt bevissthet om interaksjon med pasienten kan bedre håndtering av aggressive situasjoner.

Link til artiklene finnes nederst på siden.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-11-13 05:15:24