National register of out-of-hours services in primary health care

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.08.05

Project results

Siden prosjektet «Nasjonalt legevaktregister» startet i 2005 har NKLM gitt ut en rekke rapporter basert på spørreundersøkelsen som annet hvert år sendes til lederne av alle legevaktene. Her er noen av funnene fra undersøkelsen i 2018 som også inkluderte legevaktsentralene:

  • I 2018 er det registrert 177 legevakter og 97 legevaktsentraler i Norge.
  • En av ti legevakter har vanskeligheter med å rekruttere kvalifisert helsepersonell.
  • Mange legevakter mangler rutiner for å ivareta personer som er utsatt for vold i nære relasjoner.
  • Fire av ti legevakter har aldri utført samtrening med akuttmedisinsk helsepersonell.

 

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-12-04 11:15:25