Norwegian Index for medical emergency assistance

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 01.08.10

Project results

Resultater under delmål 1

Publikasjon 1: Variations in contact patterns and dispatch guideline adherence between Norwegian emergency medical communication centres - a cross-sectional study.

Innsamling av demografiske data og spørreskjema ble gjennomført i 2011/2012, og resultater ble publisert i 2014:

  • AMK-sentraler der hvor operatørene opplever at Indeks er i fokus bruker Indeks i større grad.
  • Operatørene som veksler på å jobbe på sentralen og ute i ambulansene bruker Index mindre.
  • Antall år som AMK-operatør har ingen stor betydning for hvor mye operatøren bruker Index.
  • Antall 113- henvendelser sett i forhold til innbyggertall varierer også imellom de ulike sentralene.

Publikasjon 2: Dispatch guideline adherence and response interval – a study of emergency medical calls in Norway

Lydloggstudien startet opp i høsten 2012, og resultater ble publiksert i 2016:

  • Samlet bruk av Index var på 80 %, høyere enn tidligere funnet (75 %)
  • Sted og pasientens bevissthetsnivå ble avklart innen 1 min i 83 % av samtalene.
  • Lavere bruk av Index ga lengre responstid.

Resultater under delmål 2

Tredje og siste publikasjon i prosjektet er under arbeid og forventes avsluttet i 2017.

About the project

No English text.

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:15:40