Yearly statistics - reimbursements claims from out-of-hours service

Project Department: Uni Research Health (group: National Centre for Emergency Primary Health Care) period: from 02.03.09

Project results

Niende rapport fra Nklm kom i 2017, med data fra 2016. Rapporten viser blant annet at:

  • Det var knapt 2 millioner legevaktkontakter i 2016. Konsultasjonstallet er relativt stabilt, men antall telefonkontakter har vært sterkt økende. Reduksjonen i antall sykebesøk sy-nes å stagnere.
  • I 2016 ble 20,8 % av alle legevaktkonsultasjo-nene utført av spesialister i allmennmedisin.
  • Om en ser bort fra uidentifiserte vaktleger, ut-førte fastleger 62,6 % av alt legevaktarbeidet. 
  • Kontakter mellom legevakt og pleie- og om-sorgstjenesten er hyppigst i små kommuner. Fastleger og spesialister i allmennmedisin har oftere slik kontakt enn andre vaktleger

 

About the project

No English text

Publications

Articles

All articles

Reports

All reports
cp: 2019-11-13 04:16:47