LIST-prosjektet: Engstelse hos ungdom og tiltak for økt mestring

Project Department: Uni Research Health (group: Regional Centre for Child and Youth Mental Health and Child Welfare) period: 01.05.14 - 31.12.23

About the project

 

barn leker på stranden. Illustrasjonsbilde: colourbox.com

Lav-terskel kognitiv atferdsterapi for angstproblemer hos ungdom

Les mer om prosjektet i LIST-brosjyren eller i denne presentasjonen (på engelsk)

Våge mer eller roe ned? Engstelse hos ungdom og tiltak for økt mestring

Formålet med LIST-forskningsprosjektet er å

 • få mer kunnskap om engstelse hos ungdom
 • evaluere gruppebaserte kurs gjennomført av skolehelsetjenesten for ungdoms mestring av engstelse
 • bidra til bedre og mer effektiv hjelp som kan forebygge angst hos ungdom.

Prosjektet gjennomføres ved ungdomsskoler i 9 kommuner, på østlandet i kommunene Modum, Sigdal og Krøsherad, på sørlandet  Mandal, Sogndalen og Audneda, og på vestlandet Askøy, Fjell og Sund.

Det er ansatt koordinatorer i hver av de tre regionene som deltar i forskningsprosjektet.

Prosjektet retter seg mot alle elever ved skolen i årskullene 1999-2001.

Forskningsprosjektet består av to deler:

 1. En skoleundersøkelse hvor alle elever i de utvalgte ungdomsskolene ble invitert til å delta. I begynnelsen av høsten 2014 ble det gjennomført en spørreundersøkelse om tema som er viktige for å forstå engstelse hos ungdom.

  Foresatte til alle elever ble bedt om å samtykke til at barnet deres kunne delta, og å selv svare på et spørreskjema. De foresatte fikk en kort individuell tilbakemelding basert på svarene fra spørreundersøkelsen. 

 2. En tiltaksdel hvor vi tilbyr elever som sliter med engstelse å delta i gruppebaserte kurs for mestring av engstelse.

  Ungdommene som deltar og deres foreldre vil bli bedt om å evaluere kursene gjennom å fylle ut spørreskjema før, under og etter deltakelse.

  Kursene gjennomføres i samarbeid med skolehelsetjenesten i de enkelte kommunene. Les mer om mestringskursene i vår brosjyre.

«LIST» er et forskningsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Regionalt Kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), Sørlandet Sykehus og Modum Bad. RKBU Vest er ansvarlig forskningsinstitusjon.

Prosjektet har blitt presentert og godkjent av ledelsen i de deltakende kommunene og er godkjent av den Regionale komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) Vest.

Ved spørsmål om LIST-prosjektet, vennligst ta kontakt med: Uni Research Helse, Tlf. 55 58 41 39, E-post: post.list@uni.no

Prosjektmedarbeidere

Koordinatorer i Vest

 • Jorunn Nina Lokøy, Helsesøstertjenesten Askøy kommune (Jorunn.lokoy@askoy.kommune.no)
 • Turid Sæthre, Helsesøstertjenesten Fjell kommune (Turid.Satre@fjell.kommune.no)

Koordinator i Øst

 • Hanne Mjølid Braathen, Psykiatrisk sykepleier Modum kommune (Hanne.braathen@modum.kommune.no)

Koordinator i Sør

 • Kjell Insungset, Familieveileder Mandal Kommune (Kjell.Isungset@mandal.kommune.no)

Relaterte forskningsprosjekter ved Uni Research Helse, RKBU

Samarbeidspartner 

Publications

Articles

All articles
cp: 2019-12-04 11:15:16