Democracy, Civil Society and Public Administration Uni Research Rokkan Centre

About this research group

Projects

All projects

Publications

Articles

All articles

Books

All books

Chapters

  • Eimhjellen, Ivar Flyktningengasjement i sosiale medier. Et mediepraksisperspektiv på flyktningsituasjonen i 2015. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. pages 189-210
  • Eimhjellen, Ivar Refleksiv institusjonalisering. Nytt frivillig engasjement i brytningen mellom endring og stabilitet. I: Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202590420.. pages 211-234
All book chapters

Reports

All reports
All publications
cp: 2019-12-04 11:17:20