Forskningsbasert evaluering: Gjennomføring av videregående opplæring - NY GIV

Project Department: Uni Research Rokkan Centre (group: Democracy, Civil Society and Public Administration) period: 01.01.12 - 31.01.14

About the project

Only available in Norwegian