POLYFON: Inspirasjonsdag for musikkterapeuter i demensomsorgen

POLYFON: Inspirasjonsdag for musikkterapeuter i demensomsorgen

Onsdag 20. november 2019 kl. 9.00-14.00, inkl. lunsj. Gratis for musikkterapeuter i POLYFON. Kr. 400 for andre musikkterapeuter.