Seminar om medisinsk og psykososial oppfølging ved overgrepsmottak

Seminar om medisinsk og psykososial oppfølging ved overgrepsmottak

Clarion Collection Hotel Gabelshus, Gabels gt. 16, Oslo
24. og 25. september 2019
35 deltakere
Påmeldingsfrist 14. juni 2019
Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin