Grunnkurs overgrepsmottak 2020

Grunnkurs overgrepsmottak 2020

Arrangør: Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKLM)
Tid: 24.-25. mars 2020
Sted: Radisson Blu Royal Hotel, Bryggen 5, Bergen
Antall deltakere: 65
Påmeldingsfrist: 1. februar 2020