Rokkanfrokost om eldreomsorg

Rokkanfrokost om eldreomsorg

Velkommen til frokost 15. mars, der resultater fra to prosjekter om omsorg vil bli presentert.