Kalender

  • Dagssseminar om kvalitativ metasyntese

    Uni Research Helse og Nasjonal forskerskole for allmennmedisin inviterer til åpent dagsseminar i Bergen. Det blir forelesninger ved Kirsti Malterud.
  • POLYFON-konferansen

    Musikkterapi gjennom livet – frå førebygging til recovery – relasjon, medverknad, samval og brukarstyring
Se kalenderen

Ønsker du å begynne hos oss?

Jobb som en forsker
Se tilgjengelige jobber
cp: 2017-06-22 18:15:17