Lederseminar overgrepsmottak 2017

Seminar av: Uni Research Helse / Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin fra: 17.10.17 - 18.10.17, 1130 - 1530

Om arrangementet

Sted: Radisson Blu Royal, Bryggen 5, Bergen
Dato: 17. og 18. oktober 2017

Seminaret starter tirsdag kl. 11.30 med lunsj og avsluttes onsdag ca. kl. 15.30.

Programmet vil bli sendt ut etter sommerferien. Som vanlig blir innholdet erfaringsutveksling, informasjon om Nklm sin rolle, oppgaver og pågående aktiviteter. Det blir innlegg fra sentrale myndigheter og faglig påfyll.

Også i år inviterer vi til en «opplevelsesrik» middag tirsdag kveld som en del av programmet. Det må opplyses allerede ved påmelding dersom du ikke kan delta på kveldsarrangementet.

Seminaret er gratis med lunsj og middag inkludert samt overnatting for de som er tilreisende. Nklm ordner med reservasjon av rom. Deltakerne må betale reisen selv. Denne invitasjonen gjelder for èn administrativ og èn medisinskfaglig leder.

Bindende påmelding ønskes på epost til Signe M. Zachariassen innen 1. september, signe.zachariassen@uni.no.

Ved påmelding er det veldig viktig at du opplyser om behov for overnatting. Har du veldig lang reisevei og må komme til Bergen dagen før, vennligst gi beskjed om dette ved påmelding.

Som sagt, så håper vi at alle mottakene vil være representert på seminaret.

 

cp: 2017-09-24 10:17:26