NBO opplæring Bergen 2018

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 21.02.18 - 28.08.18, 0830 - 1500

Om arrangementet

Newborn Behavioral Observation (NBO) er en fleksibel metode for å observere spedbarn mellom 0 til 3 mnd. Gjennom denne ressursorienterte og relasjonsbaserte tilnærmingen bygger man en positiv allianse med foreldrene. Dette er særlig viktig i tilfeller der familien trenger oppfølging og hjelp over tid.

I tett samarbeid med foreldrene løftes spedbarnets unike responsmønster og sosiale natur frem. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Hensikten med NBO er å øke foreldres sensitivitet overfor spedbarnets mange signaler og reformulere disse til et kommunikasjonsspråk; "Se barnet snakker til deg".

Kursholdere:
Nasjonal NBO koordinator/NBO trener Unni Tranaas Vannebo, Spedbarnsnettverket /RBUP og NBO trener Rakel Greve, Høgskolen på Vestlandet

Målgruppe:
Ansatte i direkte arbeid med nyfødte og foreldre ved spedbarnsteam, helsestasjoner og nyfødtavdelinger.

MELD DEG PÅ

 

NBO kan gi foreldre økt mestringsfølelse og trygghet på at de kan lese og tolke sitt barns signaler. Illustrasjonsfoto: PhotoAlto

Tid:
Opplæringsdager  21. - 22. februar 2018

Veiledningsdager: 11. april, 22. mai og 4. september 2018, kl. 08:30 - 15 alle dager

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114, Bergen

Deltakeravgift: 8500,- per deltaker (inkl. kursmateriell), ikke inkl. lunsj

RKBU Vest arrangerer i samarbeid med RBUP Øst og sør opplæring i NBO (Newborn Behavioral Observation).

Kontakt

cp: 2018-07-18 02:16:45