Opplæring i ASQ og ASQ-SE

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 27.05.19 - 28.05.19, 1000 - 1500

Om arrangementet

Opplæring i screeningsverktøyene Ages & Stages Questionnaire (ASQ) og Ages & Stages Questionnaire: Social-Emotional (ASQ:SE)

ASQ er et screeningverktøy som brukes for å kartlegge ulike utviklingsområder som for eksempel kommunikasjon/språk, fin- og grovmotorikk og problemløsning hos barn 0-6 år.

ASQ:SE kartlegger barns sosiale og emosjonelle utvikling.

Begge screeningverktøyene er enkle å bruke, akseptable for foreldre, annerkjente nasjonalt og internasjonalt og mye brukt i norsk sammenheng. Metodene egner seg for fagpersonell i helsestasjoner og andre kommunale hjelpetjenester, samt andre tjenester som jobber med barn og familie.

Ved RKBU Vest vil vi gi opplæring i ASQ og ASQ:SE, en trenger ikke delta på begge dagene

Kursholder:

Ingrid Kvestad, psykologspesialist og forsker II

Målgruppe:

Helsesøstre, ansatte i PPT og barnevern, og andre som jobber med barn 0-6 år.

MELD DEG PÅ

Dag 1: 27.mai, 2019

ASQ-2

  • Kort introduksjon om sped- og småbarns utvikling
  • Screening som metode
  • Innføring i administrasjon og skåring av ASQ-2

Dag 2: 28. mai, 2019

ASQ: SE

  • Kort introduksjon om sped- og småbarns sosiale og emosjonelle utvikling
  • Screening som metode
  • Innføring i administrasjon og skåring av ASQ: SE

Kontakt

cp: 2019-04-21 16:15:54