Kurs i DC 0-5

Kurs av: Uni Research Helse / RKBU Vest - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fra: 27.08.19 - 28.08.19, 0900 - 1500

Om arrangementet

RKBU Vest inviterer til kurs i DC 0-5

DC 0-3 R er revidert, og ny manual DC 0-5 kom i 2017.

For å bli kjent med den nye manualen, tilbyr vi et to-dagers kurs 27. og 28. august.
Har du erfaring med DC 0-3 er det en fordel, men ingen forutsetning for å delta på kurset.

Tid: 27. - 28. august, kl 9-15 begge dagene

Sted: RKBU Vest, Nygårdsgaten 114

Målgruppe: Psykolog, lege, spesialisthelsetjenesten, alle som jobber i sped- og småbarnsteam i BUP

Foreleser: Psykologspesialist Nina Sanner, RBUP Øst og Sør

Kurset er gratis

MELD DEG PÅ

PROGRAM:

Dag 1:

09.00-10.30: Introduksjon

10.45-11.45: Refleksjoner rundt å diagnostisere

11.45  LUNSJ

12.30-13.30 : Akse III-V ( fysisk helse, stress, utvikling)

13.30-13.45: pause

13.34-15.00: Akse III-V forts, samt DC 0-5 sett i relasjon til  DSM-5/ICD -10

Dag 2: 

09.00-10.30: Akse 1 ( kliniske forstyrrelser)

10.45-11.45 : Akse 1 fortsetter

11.45 : LUNSJ

12.30-13.45Akse II  (relasjonelle forstyrrelser)

14.00-15.00 : Oppsummering

Kontakt

cp: 2019-08-25 20:15:43